Pokrywka z klipsem do lunchboxa, Indigo Rose, b.box

Zapasowa pokrywka do lunchboxa b.box.