Pokrywka z klipsem do lunchboxa, Indigo Rose, b.box