Pokrywka z klipsem do lunchboxa, Lemon Sherbet, b.box