Pokrywka z klipsem do lunchboxa, Strawberry Shake, b.box